Salmon Recipes

Salmon en Papillote (Thai-Style)

Salmon en Papillote (Thai-Style)

 • Total Time: 35 mins
 • Difficulty: Medium
 • Serves: 2
Salmon Steak with Butterbean Mash and Watercress Sauce

Salmon Steak with Butterbean Mash & Watercress Sauce

 • Total Time: 25 mins
 • Difficulty: Easy
 • Serves: 2
salmon and fennel fish pie

Salmon & Fennel Fish Pie

 • Total Time: 40 mins
 • Difficulty: Easy
 • Serves: 2
salmon pate

Smoked Salmon and Dill Paté

 • Total Time: 6 mins
 • Difficulty: Easy
 • Serves: 2